Merhaba

Endamer Ben Fetih Evren Şahin,

ENDAMER' in kurucu ortağıyım. Uzun yıllardır enerji sektörünün içindeyim. 2010 yılında elektrik satış uzmanlığı ile başlayan yolculuğum, ülkemizin önde gelen kurumlarında farklı disiplin ve deneyimler ile devam etti. 2016 yılından bu yana ise, iyi bir ekibin içerisinde Enerji Mevzuat Danışmanlığı kapsamında ülkemizin önemli markalarına hizmetler verme fırsatım oldu. Çalışmalarımızla, milyonlarca liranın geri kazandırılmasında ve kayıpların önlenmesinde rol oynadık. Ancak Türkiye' de yeni hayata geçmekte olan bu alanda, hizmetlerimizi geliştirmek için ne yapabiliriz sorusunu da hep sorduk! Şimdi ise enerji tüketicilerinin tüm ihtiyaç ve sorun alanlarına tek merkezden yanıt üretme düşüncesi ile Enerji Danışmanlık Merkezi çalışmalarına başladık. Bu tasarımın tüm sorumluluğunu en başta ben üstlendim. Hizmetlerimizi sürekli geliştirerek daima en iyisini ortaya koymayı ve danışanlarımızla tam bir işbirliği içinde olmayı hedefleyeceğiz. Beni yakından tanımak ve iletişime geçmek isterseniz, profilime aşağıdaki buton vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Sizleri tanımaktan mutluluk duyarım. Size girişimimizi oluşturan fikir, amaç ve değerleri bizzat anlatmak istiyorum.

Hakkımda

Değer üretiriz!

ENDAMER, samimiyetle enerji tüketicisini bilmediklerinden korumak üzere tasarlanmış, müşterileriyle enerji ihtiyaçlarının bütününde optimum maliyet düzeyini yakalamak için birlikte çalışan bir rehberlik merkezidir. Amacı, enerji kullanıcılarının enerji ile ilgili tüm ihtiyaçlarına tek elden erişebileceği, 360° derece enerji yönetimi imkanı veren hizmetleri entegre ederek değer üretmektir.

Maliyetin öneminin farkındayız!

Müşterilerimiz için en iyi seçenekleri bir arayagetirip sunmaya çalışırız. Bu çözümleri bir araya getirmenin maliyetini biz üstleniyoruz.İş modelimiz en düşük maliyetle, uzun vadeli işbirlikleri ortaya çıkartmaküzerinedir ve istikrarlı biçimde karşılıklı kazanmaya odaklanır.

Enerji işinde "gerçek ve tam verimlilik" ancak disiplinlerarası bir optimizasyonun tüm yönleriyle sağlanması ile elde edilebilir!

Bir tesisin enerji yolculuğu tedarik süreci, sözleşmeler, enerjinin şebekeye bağlantı noktasından tesise ulaşması, sayaçtan geçmesi, tesisin içerisine alınıp kullanılması, tüketim miktarlarının faturalandırılarak tüketiciye ulaştırılması, kontrol, izleme, arıza, bakım,  verimlilik çalışmaları, öztüketim imkanlarının kullanılması gibi teknik, hukuki ve mali içeriğe sahip bir dizi farklı disiplinleri içeren uzun bir yolculuk...İşletmeler, kaynak kısıtları içerisinde bu konuların tamamı için uzman personel bulunduramamaktadır. ENDAMER olarak bu uzmanlık alanında önemli bir dış kaynak kullanım imkanı sunuyoruz.

    Misyonumuz

    Müşterilerimizin enerji maliyetlerini kesin ve ölçülebilir biçimde en düşük seviyeye çekmek için tüm mali, hukuki ve teknik imkanları müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde bir araya getirerek yararlanmalarına sunarak, aynı anda hem milli hedeflerle uyumlu, hem de küresel sosyal sorumluluğa katkı yapacak enerji alanındaki çalışmaların etkin bir paydaşı olmaktır.

    Vizyonumuz
    Sürekli devinim içinde olan enerji dünyasının sunduğu yenilikler, regülasyon ve imkanlarla, akademik birikim ve uzmanlığı, uygulama alanlarıyla birleştirmek, tüm paydaşlarla uyum içerisinde hizmetlerimizi ve faaliyet alanlarımızı daima geliştirerek, ulusal bir hizmet markası olmaktır.


Temel Değerlerimiz ve Davranış Politikalarımız

GÜVEN - Hizmetlerimizin fayda oluşturmak için tercih edildiğinin daima bilincindeyiz. Üstlendiğimiz faaliyetlerimizden kaynaklandığı ortaya konan her türlü zararın sorumluluğunu tartışmasız üstleniriz.

AÇIKLIK - İşimizle ilgili merak edilen detayları tüm çıplaklığıyla,eldivensiz ortaya koyar ve paylaşırız. Bilgi paylaşımının kazanımları arttıracağının bilincindeyiz.

İŞ BİRLİĞİ - İş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile"birlikte kazanacağımız" iş modelleri geliştirmeye çalışırız. İş birliği anlayışının, kurumsal sürdürülebilirliğe büyük katkısı olduğunu düşünürüz.

İLETİŞİM - Konuşabildiğimiz sürece tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Sosyal medya, e-posta ve Web türlü olanaklar sunmasına rağmen, sesli veya yüz yüze iletişimin daha iyi sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Danışmanlık işinin uzaktan yürütülemeyeceğine inanır,paydaşlarımızı sık sık ziyaret etmeyi hedefleriz.

ÖNCELİKLENDİRME - Önemli olanı ön sıraya alarak çalışırız. Müşteri talebi ise her şeyin önündedir. Müşterilerimizin beklentilerine uygun kişiselleştirilebilir hizmet sunmayı hedefleriz.

MÜKEMMELLİYETÇİLİK - Operasyonel mükemmellik için daima geliştirir ve yenilikleri entegre ederiz. Varsayımlardan kaçınır, iki kere kontrol ederiz. İşimizle ilgili her konuyu öğrenmek için çabalar, bilgi ve birikimimizi sürekli arttırırız.