Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Güneş, rüzgar, su ve dalga gibi doğa kaynaklar, yenilenebilir enerji sınıfına girer ve hiç tükenmezler. Kaynağını doğadan alan yenilenebilir enerji sistemleri, sürekli olarak dönüşürler. Bu özelliklerinden dolayı da sürdürülebilir özelliklere sahiptirler. Yenilenebilir enerji sistemleri ise, doğanın bitmeyen gücünü kontrol altına alan ve bu güçten yararlanan sistemlerdir. Yenilenebilir enerji sistemleri, aşağıda sıralanmıştır:

 • ·        Güneş enerjisi,
 • ·        Rüzgar enerjisi,
 • ·        Biyokütle enerjisi,
 • ·        Hidroelektrik enerji,
 • ·        Jeotermal enerji,
 • ·        Hidrojen enerjisi ve
 • ·        Dalga enerjisi

Güneş Enerji Santrali (GES)

Güneşten gelen enerjiyi, elektrik enerjisine çeviren sistemlere, güneş enerji santrali (GES) adı verilir. Güneş enerji santralleri, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Fotovoltatik Paneller (PV): Enerji panelleri, PV adı verilen yarı iletken hücrelerden oluşur. Hücreler, panel üzerinde yer alır ve güneşten gelen ışınları bünyelerinde hapsederek, doğru akımı elektrik enerjisine çevirirler.

İnvertör: PV paneller tarafından üretilen doğru akım elektriğini, şebeke elektriğine dönüştürür.

Panel Taşıyıcı Sistemler: Güneş panellerinin destek aldığı montaj elemanlarıdır.

BOS (Balance of System): Güneş panellerindeki; altyapı, konnektör, paralelleme panoları, alçak gerilirm panosu, şalt, trafo postası, orta ve yüksek gerilim panoları, tel çitler, aydınlatma ve kamera sistemleri BOS sistemini oluşturan elemanlardır.

Solar Akü Nedir?

Güneş enerji panellerinden gelen elektrik akımlarını, bünyesinde toplayan ve depolayan cihazlardır. Solar akü, maliyeti çok yüksek olan ve elektrik kayıplarına neden olan kablolardan, daha ekonomiktir. Solar akünün özellikleri, aşağıda sıralandığı gibidir:

 • ·        Solar akü sayesinde enerji doğrudan depolanabilir.
 • ·        Ucuz ve dayanıklıdır. Uzun süre kullanılabilir.
 • ·        Maliyeti düşüktür.

·        Enerjinin istenildiği zaman kullanılabilmesini sağlar. Enerji akımı kesildiğinde, aküdeki enerji kullanıma hazır bir şekilde beklemeye devam eder. 

Rüzgar Enerji Santrali (RES)

Yeryüzünde eşit olmayan ısınma ve soğuma olaylarından dolayı, rüzgar oluşur. Etkili bir hava hareketi olan rüzgar, şiddetine göre sınıflandırılır. Rüzgar enerjisini, elektrik enerjisine dönüştüren sisteme, rüzgar enerji santrali (RES) adı verilir. İki farklı türde rüzgar türbini, rüzgar enerji santrallerinde kullanılır.

Yatay Eksenli Türbinler: Rüzgarın geliş yönüne göre kanatların yatay konumda bulunduğu türbinlerdir. Rotor kanatların sayısı ne kadar az olursa, rotorların dönüş hızı da o kadar çok olur. Bu tür türbinlerden %45 oranında verim elde edilir. Yerden 20-30 metre yukarıda inşa edilirler. Yatay eksenli türbinler aşağıdaki parçalardan oluşurlar:

 • ·        Kule,
 • ·        Pervane kanadı,
 • ·        Muhafaza,
 • ·        Göbek,
 • ·        Trafo,
 • ·        Pervane göbeği,
 • ·        Düşük hızlı şaft,
 • ·        Yüksek hızlı şaft,
 • ·        Şanzıman,
 • ·        Fren,
 • ·        Jeneratör

Dikey Eksenli Türbinler: Rüzgar yönüne dik olarak inşa edilirler. Rüzgarı her yönden alabilme özelliği sergilerler. %35 oranında verim sağlarlar. Her bir dönüş hareketinde 0,5 kW elektrik enerjisi elde edilir. Düşey eksenle türbinler, yatay olanlara oranla daha az yer kaplarlar.

Yatay ve dikey eksenli birçok rüzgar türbini, rüzgar enerji santrallerini oluştururlar. Elektronik kontrol sistemi ile yönetilirler. Elektronik kontrol sistemi, türbinle ilgili bilgileri, santrallere gönderir. Santrallerde bulunan mikroişlemciler ise kontrolü ve bağımsız denetimi sağlar.

Ev Tipi Rüzgar Türbini

Buzdolabı, televizyon, bilgisayar şarjı ve aydınlatma gibi ev gereçlerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki türbinlerdir. Ev tipi rüzgar türbininin verimli çalışabilmesi için rüzgarın 3m/saniye ve 5 m/saniye arasında olması gerekir.

Ev tipi rüzgar türbinleri ortalama olarak:

 • ·        23 kilogram ağırlığında,
 • ·        21x61x4114x20x114 santimetre boyutlarında,
 • ·        40 desibel gürültü frekansında,
 • ·        60 amp (24 V) ve 20 amp (48 V) amper ve
 • ·        24 V-AC ya da 48 V-AC ev elektriğine uyumlu

Özelliklere sahiptir.

Okunma Sayısı: 1335

 • PAYLAŞ :

Ev tipi rüzgar türbini Yenilenebilir Enerji sistemleri Güneş enerji santrali Rüzgar enerji santrali

Benzer Haberler