Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı 17 Nisan'a Kadar Görüşe Açıldı

Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı 17 Nisan'a Kadar Görüşe Açıldı
Şubat ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 31027 sayılı Resmi Gazete’de “Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları” yayımlamıştı. Bu kapsamda;
Vadeli Elektrik Piyasasına ilişkin dayanak hükümlerin düzenlendiği “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
Vadeli Elektrik Piyasasına ilişkin detaylı hükümlerin düzenlendiği “Vadeli Elektrik Piyasası İşletimine İlişkin Usul ve Esaslar” yer  almaktaydı.
Usul ve Esasların amacı
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, vadeli elektrik kontratlarının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etki, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda görmesine ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Piyasa İşletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, kayıt ve uzlaştırma işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Vadeli Elektrik Piyasası İşletimine İlişkin Usul ve Esasların “Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi” başlıklı 63 üncü maddesinin birinci fıkrası “Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi, Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanır. Piyasa İşletmecisi Kurum tarafından herhangi bir zamanda Yöntemde gerek görülen geliştirme ve değişiklikleri kendine tanınan süre içerisinde tamamlar.” hükmünü amirdir.
Bu hüküm ile beraber gerçekleşen çalışmalar;  Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında, Vadeli Elektrik Piyasası Yönteminde düzenleneceği belirtilen; kontratların işleme açılması, kontratlara sunulacak teklifler, fiyatlar, fiyatların belirlenmesi usulleri, pozisyon limitleri, teminatlar, temerrüt yönetimi, temerrüt garanti hesabı, piyasa yapıcılık ile Fiyat Belirleme ve Temerrüt Yönetimi Komisyonu (Komisyon)’na ilişkin hususların düzenlendiği “Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı” hazırlanmış ve ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen EPİAŞ'ın internet sayfasında 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar görüşe açılmıştır.
Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı ile beraber; VEP Yöntemi Taslağında düzenlenen hükümlerin örneklerle anlatıldığı “VEP Yöntemi Sunumu” ve Vadeli Elektrik Piyasası İşletimine İlişkin Usul ve Esaslar ile VEP Yöntemi Taslağında Piyasa İşletmecisi tarafından belirleneceği ifade edilen hususların açıklandığı “Vadeli Elektrik Piyasasında Piyasa İşletmecisi Tarafından Belirlenen Hususlar” gibi  bilgilerde paylaşılmaktadır.

Okunma Sayısı: 1780

  • PAYLAŞ :

elektrik EPİAŞ Resmi Gazete

Benzer Haberler