Ulusal Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı Kurulu Faaliyet Geçti

Ulusal Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı Kurulu Faaliyet Geçti
Enerji verimliliğin tüm yurt genelinde, ilgili kurumlar tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına, Ulusal Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme kurulu faaliyetlerine başladı. 

Ulusal Enerji Verimliliği izleme ve yönlendirme kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısının başkanlığında faaliyetlerini yürütecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak, resmen yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazetede yayımlanan genelgede, sorumluluk alanları şu şekilde ifade edildi: 

“Kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğine değiştirilmesi ve güncellemesi”

Üst Düzey Temsilciler Katılacak


Oluşturulan kurula; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlar katılım sağlanacak. Ayrıca bu kurumların adına karar vermeye, atanan üst düzey temsilciler katılım gösterecek. 

Kurulun çalışma usul ve esasları, oluşturulan kurul tarafından tayin edilecek. Kurul yılda bir defa toplanacak. Yönlendirme kurulunun sekreterya hizmetleri ve koordinasyon faaliyetleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacak. 

İhtiyaç duyulması halinde, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. Ayrıca alt kurul oluşturularak, yapılacak olan çalışmalar katkıda bulunabilecek. 
Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve meslek birlikleri kurulun toplantılarına davet edilebilecek. Ayrıca kurulun tüm gruplarında da yer alabilecek. 

TPAO Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı


Enerji bakanlığının Resmi gazetede yer alan ilanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Batman ve Siirt illerinde yürüttüğü petrol arama faaliyetleri ile ilgili ruhsat işlemlerinin uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazetede yer alan ilanda, 20 Kasım 2021 tarihine kadar şirketin petrol arama faaliyetleri uzatıldı. 

Okunma Sayısı: 807

  • PAYLAŞ :

Ulusal Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı Resmi Gazete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Benzer Haberler