Ülkelerin Enerji Kaynakları

Ülkelerin Enerji Kaynakları
Enerji kaynakları, kullanılış ve dönüştürülme biçimine göre iki ana kategoride ele alınır. Ülkelerin enerji kaynakları, bu kapsamda değerlendirilir. Bazı ülkeler yüksek oranda yenilenemez enerji kaynaklarına bağımlıdır. Gelişmiş ülkelerde ise aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynakları da kullanılmaktadır. 

Dünya Enerji İstatistikleri


BP petrol firmasının her yıl düzenli olarak yayınladığı enerji raporuna göre, dünyada enerji üretimi ve tüketimi rakamları netleştirildi. 
BP enerji raporundan derlenen dünya enerji istatistiklerine göre:

2018 yılı sonuna kadar toplam 26 bin 614 TWh elektrik enerjisi üretildi. 
En fazla elektrik üretimi 10 bin 100 TWh ile kömürden sağlandı. 
Kömürden sonra en fazla elektrik enerjisi 6 bin 182 TWh ile doğalgaz ile sağlandı. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından ise toplam 2 bin 480 TWh elektrik enerjisi sağlandı. 
Kömürden elektrik enerjisi üretiminde dünya genelinde Çin 4 bin 360 TWh ile zirvede yer aldı. 
ABD ise 1,314 TWh ile Çin’i takip etti. 
Üçüncü sırada ise 1,141 TWh enerji üretimi ile Hindistan yer aldı. 

Dünyada en çok enerji üreten ülkeler, aynı zamanda en çok enerjiyi de tüketiyorlar. Daha şimdiden 2019 yılında üretilen tüm enerjiyi tüketmiş bulunuyoruz ve 2020 yılında üretilen enerjiden harcamaya başladık bile. 2018 yılı sonlarında yer alan verilere göre dünya genelinde: 

Dünyanın dijital parası olarak bilinen Bitcoin sisteminin kullandığı elektrik enerjisi, 64,15 TWh olarak belirlendi. Bu rakam, Atatürk Barajında bulunan kurulu gücün 7 katı kadardır. 
Dünya da en çok Google şirketi elektrik tüketiyor. Firmanın tükettiği elektrik enerjisi, 200 bin evin sürekli olarak kullandığı elektrik enerjisine denk geliyor. Bu da firmanın toplam, 260 milyon Watt elektrik enerjisi tükettiğini gösteriyor.
Dünya her yıl 23,5 trilyon kilovatsaat elektrik enerjisi tüketiyor. Türkiye ise 245 milyar kilovatsaat ile dünyada elektrik enerjisi tüketiminde 15. Sırada yer alıyor. 
2019 yılında dünyada toplam 99,84 milyon varil petrol tüketildi. 
ABD 20,46 milyon varil petrol tüketimi ile dünyada birinci sırada yer aldı. 
Rusya ise bir yılda 11,43 milyon varil petrol tüketti. 
Dünya genelinde ikinci tüketim rekoruna sahip olan ülke ise Çin Halk Cumhuriyetidir. Ülkede Bir yılda toplam 13,52 milyon varil petrol tüketimi sağlandı. 

Dünyada Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı 2019


Yenilenebilir enerji üretim kaynakları sınırlı kullanıma rağmen, gün geçtikçe daha çok önem kazanan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı 2018 yılı sonu itibariyle aşağıda sıralanmıştır: 

Dünya enerji tüketiminin %18,1’i, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına talep, %4,4 oranında artmıştır. 
2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe toplam 11 milyon kişi istihdam edilmiştir. 
Biyoenerjiden elde edilen enerji; %5 ısıtma ve soğutma sektöründe, %3 ulaşım sektöründe ve %2,1 elektrik üretiminde en büyük katkıyı sağladı. 
2018 yılının sonlarında, jeotermal enerji üretimi 630 petajoule kapasitesine ulaştı. 
Genel tüketimin %4’ü nükleer enerji santralleri tarafından karşılanmaktadır. 
Her yıl dünya elektrik tüketiminin %7’si, Hidroelektrik santrallerinden karşılanır. 
Yenilenebilir enerji tüketiminin dünya genelindeki payı %2’dir. 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretimi ve Potansiyeli


Ülkemiz doğalgaz ve petrol rezervleri bakımından son derece fakir bir konumdadır. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli oldukça fazladır. Türkiye’de üretilen yenilenebilir enerji kaynakları 2019 yılı itibariyle:

Hidrolik enerji, 67.259 GWh,
Güneş enerjisi, 972,6 GWh,
Jeotermal enerji, 4,818,5 GWh,
Rüzgar enerjisi, 15,517,2 GWh

Olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin tam olarak kullanılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Okunma Sayısı: 1015

  • PAYLAŞ :

Yenilenebilir enerji kaynakları Ülkelerin enerji kaynakları Yenilenebilir enerji

Benzer Haberler