Termik Santraller 2018 Yılında 28 Milyon Tondan Fazla Atık Üretti

Termik Santraller 2018 Yılında 28 Milyon Tondan Fazla Atık Üretti
Türkiye’de toplam 65 adet termik santral bulunuyor. 2018 yılında TÜİK verilerine göre 65 termik santralden toplam 26,1 milyon ton atık üretildi. Bu atıkların 14 bin tonu tehlikeli olarak sınıflandırılıyor. 

2018 yılında TÜİK tarafından yayınlanan; atıksu, atık ve Termik Santrallerinden gelen sularla ilgili yayınlanan istatistik sonuçlarına göre 100 MW kurulu güce sahip 55 adet termik santral bulunuyor. Bu termik santrallerden her yıl ortalama 10 bin ton civarında tehlikeli atıklar salınıyor. Ancak geçen yılın sonlarına ait istatistiklerde bu oran 14 bin ton civarına kadar yükseldi.

Termik santrallerden çıkan atığın %89,2’sini cüruf atıkları ve kül oluşturuyor. %10,7’sini ise; plastik atıklar, metal, kağıt ve atıksu arıtım çamurları oluşturuyor. Ayrıca evsel ve benzeri atıkların miktarı da oldukça fazla. 

%87,5 oranında biriken atık miktarı; kül dağı, düzenli depolama tesisleri ve kül barajlarında bertaraf ediliyor. Geriye kalan %12,4’ü ise atık işleme tesislerine gönderiliyor. Ayrıca atıkların bir bölümü, taş ocakları ya da maden ocaklarının doldurulması işlemlerinde kullanılıyor. %0,1’lik az bir kısmı ise diğer yöntemler kullanılarak bertaraf ediliyor. 

Termik Santrallerde Fazla Miktarda Su Kullanılıyor


2018 yılı TÜİK istatistiklerine göre termik santrallerde; %98,2 oranında deniz suyu, %1,8 baraj suyu, akarsu ve kuyu suyu kullanılıyor. Toplamda ise termik santrallerde 7,9 milyar m³ su kullanıldı. Bu miktarın %93,4 gibi büyük kısmı soğutma işlemlerine kullanıldı. 

Termik santrallerde toplam 7,5 milyar m³ atıksu boşaltıldı. Boşaltılan bu suyun %96,6 kadarı soğutma suyundan oluşuyor. 
Termik santrallerden çıkan atıkların %0,5 kadarı çoğunlukla akarsulara ve diğer ortamlara deşarj edildi. Atıksuyun ise %99,5 kadarı denize döküldü. 

Termik santrallerin ana yakıtını kömür oluşturuyor. Kömürden geriye kalan atıkların boşaltılması sorunu da, TÜİK kurumunun yayınladığı 2018 istatistiklerine göre ise termik santraller, geçtiğimiz yıllara oranla çevreyi daha fazla kirletmeye başladı. 

Kömürün düşük maliyetli olması ve bol bulunması nedeniyle, elektrik üretiminde sıklıkla tercih edildiği görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları her ne kadar kömür ya da fosil yakıtlara alternatif olsa da, üretim miktarı halihazırda yeterli değildir.

Okunma Sayısı: 758

  • PAYLAŞ :

Termik Santral Kömür TÜİK Atıksu

Benzer Haberler