Sabancı Üniversitesi 10. IIEC Konferansı Düzenledi

Sabancı Üniversitesi 10. IIEC Konferansı Düzenledi
Bu yıl 10. Düzenlenen IIEC Konferansı, Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Güler Sabancı konferansta yaptığı konuşmada, “Sabancı Üniversitesinin 20. Yılında ‘Uluslar arası Araştırma Merkezi’ kimliğine yakışır şekilde bugün IICEC Enerji Konferansının 10.sunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uluslar arası Enerji Ajansı, her yıl hazırladığı Dünya Enerji Görünümü Raporunu, bu yılda konferansa katılanlara kitap şeklinde teslim etti. Bu rapor, ülke temsilcilerinin ve enerji sektöründe yer alan aktörlerin başucu kitabı olarak görülüyor. 

Güler Sabancı rapor hakkında, “Bu referans niteliğindeki raporun, IICEC çatısı altında paylaşılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı. 

Sabancı Üniversitesi ve IICEC işbirliği ile Türkiye’nin enerji görünümü çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmada, Türkiye’nin enerji üretimi ve tüketimi gibi konulardaki araştırmalar yer alıyor. 

Güler Sabancı Türkiye ile ilgili IICEC’nin hazırladığı rapor ile ilgili, “Dr. Fatih Birol’un yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen bu çalışmayı önümüzdeki yıl içinde açıklayacağımızın müjdesini de burada vermek isterim. Bu çalışma Türkiye için bir ilk olacak. IICEC bu çalışmayı tüm sektör paydaşların değerli katkılarıyla ortak bir akıllı gerçekleştiriyor. Tamamlandığı zaman, ülkemizin ve enerji sektörümüzün geleceği için önemli hale gelecek. 2040 yılına kadar uzun vadeli büyük resmi ortaya koyan; politika, yatırım ve karar süreçlerine katkı sağlayacak çok değerli bir çalışmayı da hayata geçirmiş olacağız” açıklamalarında bulundu. 

Elektrik Sektöründe Büyük Yatırımlar Gerçekleştirdik


Güler Sabancı, Enerji Bakanlığı başta olmak üzere enerji sektöründe yer alan aktörlerinde kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Güler Sabancı bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrik sektöründe 100 milyar doları aşan yatırımlarla kurulu gücümüzün yaklaşık 3 kat artması, yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında sağladığımız güçlü artış ve operasyonel mükemmellik ve arz kalitesi kazanımları, sektörümüzün geleceği için son derece önemli gelişmeler olmuştur. Ancak elbette hala gidecek yolumuz var. Yıllık 300 teravatsaati aşan elektrik tüketiminde hem arz, hem de talep tarafında fiyatlama önem taşıyor. Hem mevcut, hem de yeni yatırımlar için öngörülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Enerji sektörünü, tüketim de dahil her halkada daha verimli işletmek durumundayız bunlarla birlikte, enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltımına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşların, işbirliği içinde bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu. 

Enerji İşbirliğinde Başarı Üçgeni Modeli


Teknolojik gelişmelerin hızlı bir biçimde gerçekleşmesi sonucunda değişen bir enerji konseptine doğru ilerliyoruz. Güler Sabancı teknolojide ve enerjide değişen süreci iyi takip edebilmek için; Kamu, sanayi ve üniversite işbirliği gerekiyor ifadelerini kullandı. 

Ayrıca Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ancak değişmeyen bir unsur var: İnsan. Ülkemizde enerji denildiğinde, 500 binin üzerinde çalışanı, kamu kurumları, özel sektör, STK ve üniversiteleri ile çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla, gelecek için en önemli değerimiz, yetişmiş insan kaynağımızdır. Bu noktada, pek çok alanda olduğu gibi enerjide de kamu-sanayi-üniversite işbirliklerini çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ile IICEC üçlü sac ayağı modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna başarı üçgeni de diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine odaklanmayı sürdüreceğiz. Sektörümüzü, enerji kaynaklarımızın yanı sıra insan kaynaklarımızı ve teknolojiyi de daha etkin şekilde kullanarak, daha iyi bir geleceğe taşımalıyız. Stratejik ve operasyonal çalışmalarımızı, yatırımlarımızı ve politikalarımızı büyük resme ve bu resmi inşa edecek insanlara odaklanan bir anlayışla yürütmek, hepimizin önceliği olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 985

  • PAYLAŞ :

IICEC Konferansı Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji Ajansı

Benzer Haberler