Petrol Mühendisliği Jeotermal Sektörüne Katkı Sunacak

Petrol Mühendisliği Jeotermal Sektörüne Katkı Sunacak

Petrol Mühendisleri Odası, Jeotermal sektöründe bilimsel etkinliklerin ve eğitimi önemli olduğunu, bu konuda her türlü desteği sağlayacaklarını açıkladı. 

2018 yılında gerçekleştirdiği jeotermal sayıştayında, ilginç konulara değinen Petrol Mühendisleri Odası (PMO), sayıştay sonuçlarını rapor halinde paylaştı. Oda üyelerinden de görüş isteyen PMO, gelecek sonuçlara göre bir yol haritası belirleyerek, Jeotermal sektörüne nasıl daha fazla katkıda bulunacağını belirleyecek. 

Jeotermal sayıştayı raporuna göre, ağırlıklı olarak sondaj ve rezervuar konularına ağırlık verilecek. Raporda ayrıca “Jeotermal Çalıştayı, ağırlıklı olarak sondaj ve rezervuar konularında yer alan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinin ülkemiz jeotermal enerji yönetimine ve sektörüne katkısını artırmak, sektörde çalışan meslektaşlara destek olma konularında meslek örgütü olarak Petrol Mühendisleri Odası’nın rolünü tüm yönleriyle tartışmak üzere jeotermal sektöründe halen faaliyet gösteren meslektaşlardan öğretim üyelerinin operatör ve servis şirketlerinde çalışanlarının katılımıyla düzenlenmiştir” ibareleri yer alıyor. 

Raporda yer alan alt başlıklar ise, aşağıdaki gibi sıralanıyor: 

Jeotermal sektörünün sorunları,
Enerji yatırımcılarının sektörü yeterince bilmemeleri,
Ruhsat dağılımında sorunların yaşanması,
Sondaj faaliyetlerinde birtakım sorunların ortaya çıkması, 
Rezervuar yönetiminin yanlış yapılması,
Jeotermal sektöründe yeterli veri olmaması,
Denetim faaliyetlerinin yeterince yerine getirilememesi,
Yönetimde ve ilgili yönetmeliklerde eksikliklerin bulunması,
Sektöre yönelik düzenlenen eğitimlerin yetersiz olması,
Çevre ile ilgili birtakım sorunları,
Mali sorunların yaşanması (YEKDEM teşvikleri)

Raporda, yukarıda sıralanan sorunların çözümlenmesi gerektiği ve ayrıca PMO’nun ne gibi katkılar sağlayabileceği de yer alıyor. Denetim mekanizmasının artırılması ve ruhsatların ortak yönetimi gibi konular da, oda tarafından ilgililere çözüm önerisi olarak sunuluyor. 

PMO Tarafından Sunulabilecek Katkılar


1. Eğitimdeki süreklilik sağlanarak, PMO aktif bir rol oynayacaktır. PMO çatısı altında sektöre yönelik olarak eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve sertifika verilecektir. 
2. PMO, Jeotermal sektörüne yönelik olarak bir kısım çalışmalar yapacaktır. Bu çalışmaları yerine getirirken, JESDER ve diğer meslek odaları ile işbirliği yapacaktır. 
3. Regülasyonların uygulanması ile ilgili komisyon kurulmalıdır ve PMO bu komisyonlarda aktif olarak rol almalıdır. Sektöre yönelik olarak gerçekleştirilecek yasa ve yönetmeliklerin belirlenmesinde, PMO danışmanlık görevi üstlenmelidir. 
4. Jeotermal sektörüne yönelik olarak yapılacak basın ve yayın faaliyetlerine, PMO destek sağlamalıdır. 
5. Jeotermal alanında bilimsel etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkinliklere PMO’nun öncü olması gerekir. 
6. Sektörde yer alan tüm aktörlere, Petrol Mühendisliğinin Jeotermal Sektöründeki yeri ve önemi anlatılmalıdır.

Okunma Sayısı: 1043

  • PAYLAŞ :

Petrol Mühendisleri Odası Jeotermal sektörü Jeotermal sayıştayı

Benzer Haberler