Lisanssız Üretim Sıkça Sorulan Sorular

Lisanssız Üretim Sıkça Sorulan Sorular

Güneş Enerjisi Santralini Kendi Parselime Kurabilir miyim?

Kendi arazinize Güneş Enerjisi Santrali kurabilirsiniz. Eğer araziniz parselli ise, hisseniz oranında, santral kurulumu yapabilirsiniz. Mesela 20 dönümlük arazide 10 dönümlük pay size aitse, 10 dönüme lisanssız üretim tesisi kurabilirsiniz. Ancak 20 dönüm olan arazinin diğer hak sahiplerinden muvafakat name almak zorundasınız.

Marjinal Tarım Yazısı Nedir?

Mutlak tarım arazileri, dikili tarım arazileri ve özel ürün arazileri dışındaki tüm toprak ve topografik sınırlamaları bulunan ve bu nedenden dolayı sadece geleneksel tarım yöntemlerinin kullanılabildiği işlenebilir arazilere, marjinal tarım arazisi adı verilir. Konuyla ilgili İl Tarım Müdürlüğünden alınan resmi yazıya ise Marjinal tarım yazısı adı verilir.

Marjinal Tarım Yazısında Neler Olmalı?

İl Tarım Müdürlüğüne yazı için başvurmak için; 1/10.000 ya da 1/25.000 ölçekli ED50-UTM6 koordinat sistemine sahip haritalar, tapu aslı ya da tapu fotokopisi gibi belgeler yeterli olacaktır. Marjinal Tarım yazısı, verimi düşük olan arazilerde GES kurulumu için alınan izin yazısıdır.

Lisanssız Üretim Tesisi Kurmak İçin Ne Yapmalıyım?

Gerçek ya da tüzel kişiliği olan her vatandaş, lisanssız üretim tesisi kurabilir. Ancak elektrik aboneliği gereklidir. Hangi elektrik dağıtım şirketine bağlı iseniz, o şirkete başvuruda bulunmanız gerekir. Eğer hidrolik kaynakların bulunduğu yere lisanssız üretim tesisi kurulacaksa izin belgesi, il özel idaresinden alınabilir. Başvuru için gereken belgeler, lisanssız üretim tesisi tebliğinin 8.maddesinde açıklanmıştır. Eğer hidrolik kaynaklara dayalı başvuru yapılacaksa, maddenin birinci fırkasında (8.1) belirtilen belgelerin tamamlanması gerekir. Diğer kaynaklar için yapılacak başvuruda ise (8.2) fırkasında belirlenen belgelerin tamamlanması yeterli olacaktır. 8. Maddenin tamamına, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120310-12.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Hisseli Tapuda Lisanssız Elektrik Üretimi için Başvuruda Bulunabilir miyim?

Başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak tapudaki diğer hisse sahiplerinden, muvafakat almanız gerekir. Muvafakat nameyi ise başvuru evrakları arasında sunmanız gerekir.

Apartman Yönetimleri, Lisanssız Elektrik Üretimi Yapabilir mi?

Apartman yönetimleri, gerçek ya da tüzel kişilik olmadığı için Lisanssız elektrik üretimi yapamazlar.

Lisanssız Ürettiğim Elektriği Satabilir miyim?

Ürettiğiniz elektriğin fazlasını, bölgenizde bulunan dağıtım şirketine satabilirsiniz. Satma işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yoktur. TEİAŞ tarafından işletilen YEK destekleme mekanizması kapsamında, üretilen elektriğin satılması işlemleri garanti altına alınmıştır. Ancak üretilen elektriğin satılması için sürekli tüketimin olması gereklidir. Şu andaki mevcut kanunlara göre 10 yıl boyunca üretilen elektrik, dağıtım şirketlerine satılabilir. 10 yıl sonrasında ise yapılan kanuni düzenlemelerle satış işlemi açıklığa kavuşturulacaktır.

Kamu ve Hazine Arazisi Kiralayarak, Lisanssız Elektrik Üretebilir miyim?

Hazine arazileri belirli şartlarla kiralanarak, lisanssız elektrik üretimi için kullanılabilir. Ancak çok fazla prosedür söz konusudur. Lisanssız elektrik üretimi için hazine arazilerinin kiralanması prosedürlerinin tamamına, http://www.fizibilite.info/lisanssiz-elektrik-uretim-hazine-arazi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Birden Fazla Üretim Tesisini Bir Kişi Kurabilir mi?

Tüzel ya da gerçek kişiler, birden fazla üretim tesisi kurabilir. Ancak bu tesislerin farklı bölgelerde olması gerekir. Eğer kurulacak tesisler, yenilenebilir enerji kaynakları ile beslenecekse, kurulu güç sınırı 500 kWe’dir. Eğer mikro kojenerasyon sistemi ile kurulacaksa, 50 kWe kurulu güç sınırı vardır.

Ürettiğim Elektriği Sattığım Zaman Fatura Kesmem Gerekiyor mu?

Güncel olan yönetmeliğe göre, ürettiği elektriği satan vatandaşlar, şahıs şirketi kurmak zorunda ve bu şirket üzerinden fatura kesmek zorundadır. İlerleyen zamanlarda ise bu konuda düzenleme yapılabilir. Fatura dönemi ise resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, takip eden ayın ilk günü olarak belirlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 1567

  • PAYLAŞ :

lisanssız üretim tesisi Lisanssız elektrik YEK destekleme

Benzer Haberler