Kamunun 2019 Yılı Enerji Maliyeti Açıklandı

Kamunun 2019 Yılı Enerji Maliyeti Açıklandı

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi Çalıştayı, geçtiğimzi günlerde birçok kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşma yapanlardan bir tanesi de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez’di. Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca bu kapsamda, kamu binalarında enerji konusunda tasarrufa gidilmesi gerektiğini de açıklamalarında belirtti.  

Enerji verimliliğinin birçok kurumu ve kişi tarafından külfet olarak algılandığını söyleyen Bakan Dönmez, bilinçli tüketime alışmakla bu düşüncenin aşılacağını belirtti. 

Kamu Binalarında Tasarruf Yapmak Şart


Türkiye genelinde kamu binalarında %13 elektrik enerjisi ve  %35,5 ısı enerjisi tüketiliyor. Kamu binalarının tasarruf potansiyeli ise %27 civarında.

Bakan Dönmez bu konuda, “2014 yılında 166 kamu kurumunda 1045 binanın enerji verimliliği etütlerini yaptık. Çıkan sonuçlar bize dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamu binalarının elektrik enerjisinin %13, ısı enerjisinin ise %35,5 oranında gerçekleştiğini gördük. Ortaya çıkan bu verilere göre kamu binalarında toplam tasarruf potansiyeli %27 olarak belirlendi. Bu oranın parasal karşılığı ise 55 milyon liraya denk geliyor” açıklamalarında bulundu. 

Yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kampüsteki binalarında kendi enerjisini üretecek sistemler için çalışmalara başlandı. 

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait yerleşkelerde, 29 binanın enerji etütleri, Bakanlık tarafından gerçekleştirilmişti. Yapılan etüt sonuçlarına göre binaların tasarruf potansiyeli 10 milyon lira olarak belirlendi. 

Bakan dönmez, yalnızca kamu binalarında değil, kamuya açık sokak ve parklarda da, enerji tasarrufu adına 20 bin yeni LED aydınlatmanın devreye alınacağını açıkladı. 

Kamu Sektörünün Enerji Maliyeti 8 Milyar Liranın Üzerinde


Bakan Dönmez, kamu sektörünün enerji maliyeti üzerine, “Yaptığımız çalışmalar sonucu burada %40’lık bir enerji tasarrufunun mümkün olduğunu tespit ettik. Yani 3,2 milyar liralık bir enerji tasarrufundan bahsediyoruz. Bugün kabaca şöyle bir hesaplama yapıyoruz. Enerjide her 1 puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli ekonomiye katkısı 100 milyon dolar. Biz bunun yaklaşık 6 katı büyüklüğünde bir rakamdan bahsediyoruz” açıklamalarında bulundu. 

Referans için Kamu Bina ve Tesislerinin Enerji Tüketimleri Verisi Toplanacak


Geçtiğimiz yıllarda “Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu” konulu Cumhurbaşkanı genelgesi yayımlanmıştı. Genelgeye göre yıllık enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol (TEP) üzerinde olan kamu bina ve tesislerinin referans enerji tüketim verileri, Mart ayına kadar toplanacak.

Bakan Dönmez Genelge hakkında, 2020-2023 yılları arsında kurumların genelgeye göre enerji tüketimlerinin azaltılacağını açıkladı. 

Dönmez bu konuda ayrıca, “ Peki, olur da hedefler tutturulamazsa nasıl bir yol izlenecek? Yüzde 14 ve altı tasarruf eden kurumlar 2024 sonuna kadar gerekçeli raporlarını bakanlığımıza iletecekler. Gerekçeleri uygun görülen kurum ve kuruluşlar için 2026 sonuna kadar, referans tüketimi değiştirilmeden yüzde 18 tasarruf hedefini gerçekleştirmeleri yönünde izlemeye devam edeceğiz. Hedef belli, takvim belli, yapılacaklar belli. Kamuda önce büyük binalardan ardından küçük binalarda etütler yapmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak işin etüt tarafındayız. Kuşkusuz bu konudaki uzman kuruluş ve ana omurgayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız oluşturuyor. Kamu binalarında verimlilik artırıcı projelerin finansmanı için bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle 200 milyon dolarlık bir kredi fonu oluşturuldu. Kurumlarımızın projeler geliştirerek bu fonlardan yararlanmasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Depreme Dayanıklı Binaların Enerji Verimli Olması Gerekiyor


Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’de enerji tüketiminin %30-35 oranında binalardan geldiğini belirtti. Birpınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen binaların hem depreme dayanıklı hem de enerji verimli binalar olması gerekiyor. Bunu hem strateji hem de eylem planlarıyla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sadece sağlam bina yapmak yetmiyor. Çünkü dünyanın kaynakları hızla tükeniyor. Kaynakları verimli ve etkili kullanmak ve sürdürülebilir yapılar inşa etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Okunma Sayısı: 1191

  • PAYLAŞ :

Kamu binalarında enerji tasarrufu enerji verimliliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Benzer Haberler