HES Elektrik Üretimi Azaldı

HES Elektrik Üretimi Azaldı
Türkiye’de bulunan Hidroelektrik santrallerinde, Eylül ayına oranla Ekim ayında, %10 daha az elektrik üretildi. 
EPİAŞ kurumunun yayınladığı 2019 raporuna göre,Türkiye’nin Ekim ayı boyunca ürettiği elektrik miktarı, 5.107.947 MWh oldu.
Bu miktar, toplam üretimdeki payın %22’sini oluşturuyor.  

Rüzgar ve Doğalgazdan Üretilen Elektrik Miktarı da Azaldı

Doğalgazdan üretilen elektrik, Ekim ayında %4 azalarak, 4.786.532 MWh seviyelerinde gerçekleşti. Doğalgazdan üretilen elektriğin toplam üretimdeki payı %21 olarak gerçekleşti. 

Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik miktarı da Ekim ayında düşük seviyelerde gerçekleşti. Eylül ayındaki üretime göre rüzgar enerjisinden %36 daha az elektrik üretildi. Ekim ayında rüzgardan toplam 1.255.989 MWh elektrik üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Toplam üretimdeki payı ise %6 olarak gerçekleşti.

Kömüre Olan Talep Arttı


Ekim ayında ithal kömürden üretilen elektrik miktarı, bir önceki aya oranla daha fazla arttı. Eylül ayında 5.977.397 MWh olarak gerçekleşen elektrik üretimi, Ekim ayında 103.101 MWh artarak, 6.080.498 MWh miktarına kadar yükseldi. İthal kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarı toplam tüketimin %26’sını karşılayarak, ilk sıralarda yer aldı.

Ülkemizde çıkarılan taşkömürü ve linyitten üretilen elektrik miktarı Ekim ayında, 4.467.538 civarında gerçekleşti. Taşkömürü ve linyitin toplam elektrik üretimindeki payı %19 olarak gerçekleşmiş oldu. 

Jeotermal enerjiden Ekim ayında, 724.194 MWh miktarında elektrik üretildi. 257.222 MWh biyokütle enerjisinden, 229.716 MWh asfaltit kömüründen, 67.350 MWh atık ısı enerjisinden, 24.776 MWh Fuel Oil yakıtlardan ve 21.685 MWh güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edildi. Böylelikle diğer enerji kaynaklarından toplam 1.324.944 MWh elektrik enerjisi üretilmiş oldu. Diğer kaynakların toplam üretimdeki payı ise %6 seviyelerinde kaldı.

Ekim Ayında Elektrik Tüketimi Azaldı


Elektrik üretiminde Ekim ayında azalma gözlenirken, tüketimde de aynı durum yaşandı. Eylül ayına göre tüketim %4 azalarak, 23.023.448 MWh seviyelerine kadar geriledi. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Verim Elde Edilemedi


Bu yılda kömür bazlı enerji üretimi sonucunda, daha temiz bir çevre elde edilemedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırımlar hızla artarken, üretim hala beklenen seviyelerde değil. Rüzgar ve güneş enerjisinden daha fazla elektrik elde edilebilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Okunma Sayısı: 921

  • PAYLAŞ :

HES Elektrik üretimi Rüzgar Güneş kömür

Benzer Haberler