Güncel Enerji Mevzuatı

Güncel Enerji Mevzuatı


Enerji mevzuatları; elektrik, petrol, doğalgaz, tabi kaynaklar ve yenilenebilir enerji alanlarını kapsıyor. Güncel enerji mevzuatları, aşağıda liste halinde sunulmuştur:

·        Yenilenebilir enerji mevzuatı,

·        Nükleer enerji mevzuatı,

·        Petrol mevzuatı,

·        Tabi kaynaklar mevzuatı

Yenilenebilir Enerji Mevzuatı

Mevzuatın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretmede kullanılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yenilenebilir enerji mevzuatı kaynağını, 5346 sayılı “Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun” metninden alır.

Mevzuatta özellikle YEK destekleme mekanizması önemlidir. Bu mekanizmaya göre devlet, 10 yıl boyunca lisanssız elektrik üretimine destek sağlamaktadır. Desteğin miktarı ve süresi, mevzuat cetvelinde yer alan fiyatları geçmemek koşuluyla her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Güncel tarife fiyatlarına, https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari linkinden ulaşabilirsiniz.

Mevzuatın 1. Maddesinde, küçük ölçekli tesislerin ülke ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla, lisanssız elektrik üretimi teşvik ediliyor. Aynı maddeye göre elektrik enerjisi üretmek için şirket kurulmasına gerek kalmıyor. Yalnızca 500 kVA kapasitesinde elektrik üreten gerçek ve tüzel kişiler için muafiyet tanınacak. Maddede ayrıca yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla; kojenerasyon tesisi, mikro kojenerasyon tesisi kuranların lisans almasına gerek kalmadığı belirtiliyor.

Nükleer Enerji Mevzuatı

Dünyada nükleer enerji santrali ilk defa 1954 yılında Rusya’da faaliyete geçmişti. Daha sonra dünya genelinde yaygınlaştı. Yaygınlaşmasının en büyük nedeni, çevreyi diğer fosil yakıtlardan daha az kirletmesi ve daha az enerjiyle çok fazla miktarda elektrik enerjisi üretilebilmesidir.  

Hazır bir teknoloji olması ve geliştirme aşamasını tamamlaması da avantajları arasında yer alır. Ancak nükleer tesislerde, çok yüksek güvenlik önlemleri alınması zorunludur. Yakın zamanda yaşanan kazalar ve etkilerinin hala devam etmesi, güvenliğin ne kadar önemli bir konu olduğunu göstermektedir. Ülkemizde de yürürlüğe giren nükleer enerji mevzuatı ile hem güvenlik önlemleri tanımlanmış, hem de nasıl denetleneceğine dair bilgiler verilmiştir. Mevzuat dayanağını, 5710 sayılı “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun” hükümlerinden almıştır.

Mevzuatta nükleer enerji santrallerinin dünya standartlarına uygunluğunun denetlenmesi konuları ve denetleme görevini hangi kurumun yapacağı açıklanmıştır. İlgili kanunun 3. Maddesinde denetleme görevi, TAEK kurumuna verilmiştir. Ayrıca kurum, santral kuracak olan şirketlerin karşılaması gereken kriterleri de yayınlamakla görevlidir.

4. maddenin 1. Fırkasında, nükleer enerjiden elde edilecek enerjiyi satacak olan şirketin, TETAŞ kurumu ile sözleşme imzalaması gerektiği belirtilmektedir.

5. maddenin 1. Fırkasında, nükleer enerji santralinden elde edilecek elektriği satacak olan şirketin, her türlü izin, ruhsat ve lisansı almakla yükümlü olduğu belirtilir.

Nükleer enerji santrali kavramı ülkemizde henüz yeni olduğundan dolayı, ilerleyen zamanlarda nükleer enerji kanununda da bazı değişiklikler ve eklemeler olacaktır.

Enerji Verimliliği Kanunu

5627 sayılı “enerji verimliliği kanunu” 2 Mayıs 2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, üretilen her türlü enerjinin verimli kullanılması ve israfın önlenmesidir. Aynı zamanda, çevreyi koruma adına uygulanacak tedbirleri de kapsar.

Kanunun 2. Maddesinde, enerji verimliliğinin artırılması adına yapılacak olan faaliyetlerin sınırı tanımlanmaktadır. Tanıma göre; ibadet yeri olarak kullanılan, 50 metrekarenin altına olan binalar, koruma altındaki bina ya da anıtlar ve tarımsal amaçlı yapılan binalar, kapsam dışındadır.

Kanunun 3. Maddesinde kanunu hangi kurumların uygulayacağı tanımlanır. Kanunun uygulanmasında sorumlu olan kurumlar aşağıda sıralanmıştır:

  • ·        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
  • ·        Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,
  • ·        Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu,
  • ·        Kamu kurum ve kuruluşları,
  • ·        Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • ·        Üniversiteler ve
  • ·        Mahalli idareler

Kanunun 9. Maddesinde enerji verimliliğini artırmak üzere yapılacak olan uygulamalar tanımlanmıştır. Madde 10’da ise idari yaptırımlardan bahsetmektedir.

Okunma Sayısı: 1146

  • PAYLAŞ :

Enerji Mevzuatı YEK Yenilenebilir Enerji Mevzuatı

Benzer Haberler