EÜAŞ Kahramanmaraş'a Afşin C Termik Santrali İçin Çalışmalara Başladı

EÜAŞ Kahramanmaraş'a Afşin C Termik Santrali İçin Çalışmalara Başladı
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuracağı yerli kömür yakıtlı 1800 MW'lık Afşin C Termik Santrali için çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Altınelma ve Tanır mahalleleri içerisnde Elektrik Üretim  A.Ş. (EÜAŞ) tarafındantamamen yerli kömür yakıtlı 1.800 MWe/1.836 MWm/4.401,84 MWt kurulu güçte Afşin C Termik Santrali, AÇık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı olarak planlanıyor.

Ortalama 17 milyar 300 milyon lira değerinde olan proje içerisinde, yatırımcı EÜAŞ'a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan yaklaşık 1.459 milyar ton kömür kaynağı bulunan C sektöründen açık işletme yöntemi ile çıkarılacak kömür, konveyör hatlar ile santralalanına aktarılacak ve Pülverize Yakma Teknolojisine göre santralde yakılacak. Yanma sonucunda ise oluşan yüksek ısı ile bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su yüksek basınca ve sıcaklığa çıkarılacak. Sonrasında İse, sudan elde edilen yüksek  basınç ve sıcaklıktaki buharın, türbinde mekanik enerjiye, mekanik enerjinin de jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak düşünülüyor.

Raporlar Halk Tarafından incelendi

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, proje ile ilgili  olarak çevre etki değerlendirme raporu hazırladı. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli  bulunan raporun son kabulü gerçekleştirildi. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve çnerilerini almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on gün halkın görüşüne açıldı. Görüş ve önerier için bu süreçte Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulabilecek.

Okunma Sayısı: 1512

  • PAYLAŞ :

Afşin C Termik Santrali EÜAŞ kömür

Benzer Haberler