Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Detaylı Bilgiler

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Detaylı Bilgiler

Yapılarda; yönetmeliğe göre enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için verilen belgedir. Enerji kimlik belgesi aşağıdaki unsurları içerir: 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde düzenlenir. 
Binalarda enerji performansını belirler. 
Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlamaktadır. 
Enerji israfının önüne geçilmesi adına düzenlenir. 
Bir yapının asgari ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu belirler. 
Isıtma ve soğutma sistemleri hakkında bilgi içerir. 
A harfinden G harfine kadar enerji sınıflandırması söz konusudur. 
A enerji sınıfı, en yüksek enerji sınıfını, G harfi ise en düşük seviyeyi gösterir.

Enerji Kimlik Belgesini Hangi Kuruluşlar Verir?


Yetki belgesi alan ya da; meslek odalarından SMM belgesine sahip mimar ya da mühendisler enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş sayılır. Ayrıca yetki belgesi olan mimar ya da mühendisleri bünyesinde bulunduran tüzel kişilikler de belge vermeye yetkili kuruluşlardır. 

Yenilenebilir Enerji Müdürlüğü tarafından yetki belgesi verilen kuruluşlar da, EKB belgesi vermeye yetkilidirler.  

EKB Almak İçin Hangi Evraklar Gerekir?


Ocak 2011 yılından itibaren, EKB belgesi olmayan binalarda, alım satım işlemleri yapılamayacak. EKB belgesi alabilmek için aşağıdaki evrakların tamamlanması gerekiyor: 

Yapıya ait mimari proje: vaziyet planı, kat planları, görünüşler, kesitler ve proje kapağı,
TS-825 standardına sahip ısı yalıtım raporu,
Binanın mekanik projeleri: soğutma, ısıtma, havalandırma ve eğer varsa yenilenebilir enerji sistemlerini içeren projeler,
Elektrik projeleri, yalnızca Aydınlatma projesinin olması yeterli olacaktır. 
Yapı ruhsatı

2011 yılından önce yapılan binalar için gerekli olan projeleri, belediyeden temin edebilirsiniz. 

EKB Belgesini Yeniletmek Gerekli midir?


Yapılar için alınması zorunlu olan EKB belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Ancak bu süre içerisinde, binada herhangi bir tadilat olursa, tadilatın yapılmasından 1 yıl sonrasına kadar, belgesinin yeniletilmesi gereklidir. 
EKB Ne Zaman Alınmalıdır?

Mevcut olan binalarda EKB belgesi 1 Ocak 2020 tarihine kadar alınmalıdır. Yeni yapılan binalarda, inşaat ruhsatının alınmasından, inşaatın tamamlanmasına kadar, EKB belgesinin alınması gerekir.

Enerji Verimliliği Kanunu Hakkında


5627 sayılı enerji verimliliği kanununda, aşağıdaki konular ele alınmıştır:

Kanunun 5. Maddesinde, Yetkilendirilmiş kuruluşların yetki belgesi için başvuruda kullanacakları başvuru yazılarından bahseder. 
Madde 6’da, “Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından düzenlenecek olan enerji yöneticisi sertifikaları ve eğitim-etüt-proje sertifikalarının” hangi örneğe göre düzenleneceğinden bahsedilir.
Kanunda, 50 m2 üzerinde olan binaların kimlik belgesi çıkarılması zorunluluğundan bahsedilir. Ayrıca kanunun 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli olduğu anlatılır. 

Kanunda, aşağıdaki binaların kapsam dışında olduğundan bahsedilir:

50 m2’nin altında olan binalar,
Sanayi alanlarında üretim faaliyetinde bulunan binalar,
Kullanım süresi iki yıldan daha az olan binalar,
Sera alanları,
Atölyeler,
Isıtılmasına ya da soğutulmasına gerek olmayan depo ve ahır gibi yapılar ve 
Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Diğer Bilgiler


Kimlik belgesi tüm bina için düzenlenebileceği gibi, isteğe bağlı olarak bağımsız bölümlerin her biri için ayrıca düzenlenebilir. 

Alım, satım ve kiralama işlemlerinde zorunlu olan enerji kimlik belgesini, ev sahibi satışı gerçekleştirdiği zaman alıcıya bir suretini verir. Aynı durum kiralama işlemleri için de geçerlidir. 

Enerji kimlik belgesi, enerji sınıfı özelliklerine sahip olan binalara verilir.  Binalarda, enerji verimliliği açısından eksik olan hususların tamamlanmasına gerek yoktur. 

Okunma Sayısı: 1228

  • PAYLAŞ :

Enerji Kimlik Belgesi EKB Enerji Verimliliği

Benzer Haberler