Enerji Kaynakları Tükeniyor mu?

Enerji Kaynakları Tükeniyor mu?

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından yayınlanan enerji raporuna göre, dünya genelinde bulunan fosil bazlı kaynaklar, 2040 yılı sonrasında tükenebilir. Dünya genelinde enerji kaynakları israf ediliyor. Yayınlanan raporda bu noktaya da dikkat çekiliyor.

Raporda, gelecek yıllarda da petrolün en çok kullanılan enerji kaynakları arasında yer alacağı belirtiliyor. Dünyadaki doğalgaz rezervleri ise önümüzdeki 25 yıllık dönemde ihtiyacı karşılayacak kapasitede.

Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Dünyada; %33 petrol, %24 doğalgaz, %30 kömür, %4 nükleer enerji, %7 hidrokarbon enerji ve %2 oranında yenilenebilir enerji tüketiliyor.

En çok enerji tüketen ülkeler arasında Çin birinci sırada, Amerika ise ikinci sırada yer alıyor.

Küresel çapta petrol tüketimi günlük 840 milyon varilin üzerine çıktı. Çin, 2019 yılında da en çok petrol tüketen ülke olarak tespit edilirken, önceki yıllara oranla ülkenin tüketim oranının düştüğü gözlemleniyor. 2019 yılında petrol tüketimi en çok artan ülkeler; Suudi Arabistan, Brezilya ve Hindistan olarak göze çarpıyor. Amerika ise dünya petrol tüketiminde, Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor.


Son zamanlarda dünyada tükenebilir enerji kaynaklarının kullanımında düşüş gözlemlenmiştir. 2019 yılında kömür tüketiminde %54 azalma olmuştur. Petrol kullanımında ise %23’lük azalma tespit edilmiştir.

2021 yılına kadar ABD enerji bakımından kendine yeter konumda görünmektedir. 2028 yılında ise ABD’nin daha çok doğalgaz kullanımına yöneleceği tahmin edilmektedir.

AB ülkelerinde 2035 yılına kadar enerji tüketiminin %6 oranında azalması öngörülmektedir. 2035 yılında da AB ülkelerinde %66 ile petrol ve doğalgaz tüketimi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Rusya, 2035 yılında enerji talebinin %4’lük kısmını karşılayabilecek durumda görünüyor. Gelecekte de enerji ihracatçısı olarak kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Ülkenin enerji üretiminde %1’lik düşüş yaşayacağı tahminler arasında yer alıyor.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Zaman içerisinde biten ve yeri de kolay bir şekilde dolmayan enerji kaynaklarına, yenilenemez enerji kaynakları adı verilir. Bu tür enerji kaynakları:

 • ·        Doğalgaz,
 • ·        Nükleer enerji,
 • ·        Kömür,
 • ·        Petrol,
 • ·        Bor

Olarak sayılabilir.

Dünyada şu anda 1 trilyon 700 milyar varil petrol bulunmaktadır. Bu miktar yaklaşık olarak, 52,5 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. Uzmanların tahminine göre dünyadaki yenilenemez enerji kaynakları, 2040 yılından sonra tükenmeye başlayacak.

Tükenmeyen Enerji Kaynakları

Paris İklim Anlaşmasının birçok ülke tarafından imzalanmasıyla birlikte, tükenmeyen enerji kaynakları, bir kez daha gündeme geldi. İklim anlaşmasının kabul edilmesi bir anlamda, atmosfere zarar vermeyen üretim seçeneklerinin geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterileceği anlamını taşıyor.

Tükenmeyen enerji kaynakları:

 • ·        Rüzgar enerjisi,
 • ·        Güneş enerjisi,
 • ·        Hidroelektrik enerjisi,
 • ·        Jeotermal enerjisi,
 • ·        Hidrojen enerjisi,
 • ·        Dalga enerjisi,
 • ·        Gelgit enerjisi ve
 • ·        Biyokütle ya da biyoyakıt enerjisi

Olarak biliniyor. Henüz tam olarak verim alınamayan Piezoelektrik (mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi), yenilenebilir enerji kaynaklarından sayılmıyor.

2018 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam 181 GW (gigawatt) elektrik enerjisi elde edildi. Önümüzdeki yıllarda da bu rakamın daha da artması bekleniyor. Üretilen 181 GW’lik enerji, küresel elektriğin %26’sından fazlasını karşılıyor.

Tükenmeyen enerji kaynaklarının modernleştirilmesiyle birlikte, dünya çapında ısıtma ve soğutma ihtiyacının %10’u karşılandı.

Ulaşımda tükenmeyen enerji kaynaklarının payı %3,3 oranına ulaştı. Ancak şu anda hala yeterli teknoloji olmadığı için yüzdelik pay artırılamıyor. Her geçen gün trafiğe yeni araçların eklenmesi de, gelişmeleri olumsuz yönde etkiliyor. Ancak elektrikli otobüslerin dünya genelinde birçok şehirde artması da olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Tükenmeyen enerji kaynaklarından bir tanesi olan biyoenerji, dünyada giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Bu alanda en fazla üretim Çin ülkesine aittir. Çin’i ABD ve Brezilya takip ediyor.

Okunma Sayısı: 2796

 • PAYLAŞ :

Enerji kaynakları Yenilenemez enerji kaynakları Yenilenebilir enerji kaynakları

Benzer Haberler