TRAFO&ŞALT PANO&KABLO

TRAFO&ŞALT PANO&KABLO
Bu hizmetimiz elektrik tesisatının işletilmesi sırasında ortaya çıkan kurulum, test, bakım vb. gibi teknik ihtiyaçların tümünde tek elden çözüme yöneliktir.

Yasal mevzuata göre kuvvetli akım tesislerine meslekten olmayan kimselerin girmesine ve özel donanım olmadan dokunulmasına izin verilmez. Bu kapsamda özellikle OG Trafo’ ların yıllık bakımları periyodik olarak onaylanmış ve yetkili mühendisler eliyle yapılmalıdır. Mutlaka işletme sorumlusu atanmalıdır. Bu süreçlerde, işletme bünyesinde yetkili bir mühendis istihdam edilmiyor ise dış kaynak kullanımı mümkündür. 

Elektrik sistemlerinin kalbi olan trafolar; hareketsiz elektrik makinalarıdır. İşletme ömürleri uzundur fakat kullanma yerine ve kullanma şartlarına bağlı olarak belirli yaşlanma süreçleri vardır. Bu nedenle herhangi bir iş kazasına sebebiyet vermemek ve olası maddi kayıplara mahal vermemek için periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 

Kompanzasyon panoları, röleler, paratonerler, kablolar vb. gibi ünitelerin test ve bakımları da aynı hayati öneme sahiptirler. İşletme ve tesislerinde bulunan bu tür ekipmanlara yönelik hizmetler, bir işletmenin enerji yönetimi içerisinde mutlaka gündemin bir parçasını aktif olarak oluşturmalıdır. İhtiyaç tespit edildiğinde, günümüz teknolojik seviyesine uygun olarak, kurulmuş sistemlerin uzaktan izlenmesi ve risklerin önceden tespit edilmesi, kestirimci bakım olarak nitelenen tedbirlerin alınması işletmeler için önerilen güçlü çözümler arasındadır.

Bütüncül bir yaklaşımda, bu teknik işlem ve yetkili uzmanlık gerektiren konuların da takibi ve hizmetlerin sunumunda işçilik kadar, doğru ve kaliteli ekipman seti ile servis almak önemlidir. 

ENDAMER olarak bu süreçlerde ülkemizin en deneyimli uzmanlarıyla çözüm ortaklıkları geliştiriyor ve deneyimli uzman ekipler ve tam donanımlı ekipmanlarla işletmenizi kolaylıkla buluşturuyoruz.