TARİFE YÖNETİMİ ÇİFT TERİM

TARİFE YÖNETİMİ ÇİFT TERİM

İşletmeler, elektrik aboneliği esnasında sunulan tarifeye tâbi olarak elektrik kullanmaktadırlar. Bu durum işletmenin özellikleri ve iştigal konusuna göre, avantaj yada dezavantaj oluşturabilmektedir. 

Doğru tercihler, aynı tüketim ile daha az ödeme sonucunu getirir ve pek bilinmese de tercih imkanı vardır ancak yılda dört kez yenilenen tablolar, sürekli yenilenen ve güncellenen piyasa mevzuatı ve karmaşık teknik boyutu ile birlikte bakıldığında tarife, mutlaka uzman eliyle yönetilmesi gereken bir danışmanlık konusudur.

Kendi trafosuna sahip ticari işletmeler Çift Terim olarak anılan ve yük talebinin izlenerek fatura tahakkukuna yön verilmesini sağlayan bir opsiyondan Enerji Danışmanları vasıtasıyla faydalanmaktadırlar.

Ağustos 2020 itibarıyla devreye alınacak olan Yeşil Tarife de, özellikle temiz enerji kullanımına ilişkin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dizayn edilmiş başkaca bir opsiyon sunmaktadır. YETA olarak da anılan bu tarifeye geçişin işletmenize olası etkileri, avantaj ve dezavantajları, süreçleri konusunda da danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Tarife düzenlemesi işletmenin enerji maliyetlerinin gözlem altına alınması ve ilerleyen dönemlerde alınacak muhtelif tedbirlere yönelik ihtiyaçların belirlenmesi açısından atılan ilk ve önemli adımdır.

ENDAMER tarifeye ilişkin tüm süreçleri yürütür ve basitçe anlaşılır biçimde belli periyotlarla danışanlarına raporlar. Bu hizmetle birlikte tüketimin belirli periyotlardaki akışını sürekli izleyerek karar noktaları oluşturur ve uygulamaları yapar.