ENERJİ YATIRIMLARI & ÇATI GES

ENERJİ YATIRIMLARI & ÇATI GES

Değişen enerji mevzuatı çerçevesinde lisanssız üretim santrallerinin dolayısıyla yatırımın önü açılmıştır. Bu uzun vadeli ve prestijli yatırım, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için atılacak en etkili adımlardan biridir. Özellikle Çatı üstü endüstriyel GES uygulamaları son dönemde oldukça rağbet görmektedir. Ayrıca;

Rüzgar ES, Jeotermal ES, Biyokütle ES, Trijenerasyon Sistemleri, Kojenerasyon Sistemleri

Konularında proje, taahhüt, uygulama konularında ülkemizin en önemli uzmanları ENDAMER danışanlarına destek vermektedirler. 

Ülkemizde son mevzuat gelişmeleri ışığında artık lisanssız yatırımlar kapsamında, çatılarda GES kurulumu, fazla elektriğin şebekeye satılması mümkün hale gelmiştir. Artmakta olan enerji ihtiyacı ve faturaları, tüketicileri alternatif çözümler aramaya yöneltmektedir.  Bu çerçevede uygulama da yaygınlaşmaktadır.

İhtiyacınız olan güneş enerjisi uygulaması hakkında bilgi ve tavsiye almak, ücretsiz keşif ve danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Güneş Santrallerinin anma ömrü 25 yıldır. Dolayısıyla bu uzun vadeli bir satın alma olarak görülmeli, uzman bilgisinden mutlaka faydalanılmalıdır.

Güneş enerjisi potansiyeli belirlenmesi, Saha geliştirme ve temini,  Saha, zemin ve yol çalışmaları,  Yakın gerilim hatlarının incelenmesi,  Elektrik şebekesine bağlantı için uygun yerlerin belirlenmesi,  Yerleşim noktalarının belirlenmesi,  Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin incelenmesi,  Elektrik üretim modellerinin analizi,  En uygun sistem tasarımının yapılması,  Ekipman seçimi ve projelendirilmesi,  Kurulacak sistem için kapasite belirlenmesi,  Yatırım maliyetlerinin hesaplanması,  Yatırım seçeneklerinin sunulması,  Teşvik kapsamına elverişli durumların belirlenmesi,  Lisans başvuru dosyalarının hazırlanması,  Lisans sonrası proje ve müşavirlik hizmetleri konularında en uzman EPC ekipleri ve optimum faydalara ulaşmanız için doğru ekipmanları seçmenizde destek oluyoruz.