ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİNA&SANAYİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİNA&SANAYİ

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. 

Verimlilik çalışmaları, yapılacak bir enerji etüdü ile verim düşüklüğüne yol açtığı belirlenen unsurların, yapılacak yatırımlar ile bertaraf edilmesi ile enerji maliyetlerinde etkin düşüşleri hedefleyen çalışmalar bütünüdür.

Bu çalışmalar, Enerji Verimliliği Kanunu ve ilişkin mevzuat uyarınca Enerji Verimliliği ve Çevre İşleri Daire Başkanlığınca, bina ve sanayi grupları için ayrı ayrı sertifikalandırılmış uzmanlar eliyle yürütülmek durumundadır. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı dahilinde yararlanılabilecek teşvik ve destekler mevcuttur.

Enerji yönetiminin en önemli aşaması verimliliktir. İşletmenin enerji maliyetlerinin en iyi şekilde yönetildiğinden bahsedebilmek için çalışmalara verimlilik uygulamaları mutlaka eklenmelidir. Gerçek sonuçlar, tüm tespitlerin bir arada değerlendirildiği uzun vadeli bir planlama ve çalışma ile mümkün olabilmektedir.


Enerji verimliliği işletmenin verimliliğine de doğrudan etki eder. Düşen enerji maliyetleri karlılığı ve rekabet avantajını arttırır. Tüketilen enerji miktarında yaşanan düşüşler, ödenen enerji faturalarını da düşüreceği için bu alanda yapılacak yatırımlar hem oldukça kısa sürede kendini amorti eder  (ortalama 1,9 Yıl) hem de çok uzun süre yapılan yatırımlardan faydalanmak mümkündür.

ENDAMER, yetkili uzmanlarla çözüm ortaklıkları geliştirir, doğru ekip ve ekipmanın seçimi konusunda işletmeye destek olur veya mevcut istihdam edilmiş mühendisler ile birlikte çalışarak çalışmalardan doğru sonuçlar elde edilmesine yönelik kontrol noktası oluşturur.