ENERJİ MEVZUATI

ENERJİ MEVZUATI ENDAMER size, çözümü idari takiple mümkün olan muhtelif sorunlar için doğrudan hukuka başvurmadan evvel, alternatif ihtilaf çözümü hizmeti sunar.

Ülkemizde enerji piyasaları ilgili kanunların yanı sıra çok sayıda yönetmelik, tebliğ, kurul kararları, mahkeme kararları ile usul ve esaslardan oluşan bir ilgili mevzuat bütünü çerçevesinde yürütülmektedir.  Bu bütün Enerji Mevzuatı olarak anılmaktadır. Piyasadaki tüm lisans sahibi kurumlar bu mevzuata tabi olarak faaliyet gösterirler. ENDAMER, olası ihtilaflar halinde, mevzuata hakim ve olay deneyimi yüksek bir danışman olarak  çözüm süreçlerine katkı sunmaktadır.  Bu danışmanlık aşağıdaki konuları kapsar;

⦁    Yürürlükte olan mevzuat ve prosedürler hakkında değişiklikleri ve bunların işletmeye olası etkileri hakkında bilgilendirmeler,

⦁    Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerine ait belgelerin mevzuata uygunluğunu incelemek, danışanı bilgilendirmek ve yönlendirmek.

⦁    Enerji hukuku mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin, kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak.

⦁    Enerji Danışmanı olarak, ihtiyaç ve talep halinde resmi kurumlarla olan görüşmelere veya şirket içi toplantılara iştirak etmek,


Ticari anlaşmazlıklar, elektrik kesintileri ile ortaya çıkan ihtilaflar, yanlış tahakkuk ve faturalandırmadan kaynaklı sorunlar, süregelen hatalardan kaynaklı kayıpların geri kazandırılmasına yönelik faaliyetler, tedarikçi şirketlerle olan resmi yazışma ve evrak trafiğinin sizin adınıza takibi, kısaca enerji mevzuatını ilgilendiren konuların bütününde uzmanlarımızın deneyim ve bilgilerinden faydalanma imkanını sizlere sunarız.

ENDAMER bu türden ihtilafların çözümü bir yana, bir daha yaşanmaması için de koruyucu tedbirler alır. Şirketinizi ilgilendiren değişiklikleri sizinle hızla paylaşarak, işletmenizin güncel mevzuata uyumlu olması ve istenmeyen kayıplara uğramasının önlenmesine çalışır.

Öncelikli yöntem olarak, idari takibat ile sonuç almayı hedefleriz. Eğer tüm girişimlere rağmen çözüme ulaşılamaz ise, müşteri onayını alarak, enerji alanında uzman avukatlar vasıtasıyla hukuki takibe geçeriz. Eğer kendi şirket avukatlarınız ile çözüm arayışına devam etmeyi tercih ederseniz de, kendilerine uzmanlık desteği vererek hizmetimizi sürdürürüz.